Carian Hartanah
Lokasi :
Harga (RM) : Dari Sehingga
-
Jenis Hartanah :

HUBUNGI KAMI :
Sila berhubung terus dengan Pelelong atau Peguam seperti yang tertera pada paparan hartanah lelongan.


Planets perlis kedah Pulau Pinang Perak Selangor Kelantan Terengganu Pahang Kuala Lumpur NSembilan Melaka Johor Sabah SarawakPenafian

Sebelum Jualan lelong, bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar memeriksa dan mengenalpasti alamat Hartanah tersebut, mendapatkan pengesahan daripada Pihak Pemaju / Tuantanah dan/atau Pihak berkuasa berkenaan samada ketetapan butir-butir Hartanah tersebut adalah betul, membuat carian hakmilik secara rasmi, mendapatkan salinan syarat-syarat Jualan daripada Pihak Pelelong dan mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak Guaman. Setakat tarikh lelong , kebenaran ( jika bersesuaian ) daripada pihak Pemaju/Tuan punya dan/atau pihak berkuasa berkenaan masih belum diperolehi, walaubagaimanapun adalah menjadi tanggungjawab dan liabiliti pembeli yang berjaya untuk mendapatkan kebenaran/pindahmilik (jika bersesuaian) berkenaan dengan lelongan daripada Pihak Pemaju/Tuanpunya dan/atau pihak berkuasa berkenaan. Bakal Pembeli adalah dinasihatkan untuk membuat pertanyaan daripada Pihak Pemaju dan/atau pihak berkuasa berkenaan, samada hakmilik strata/individu hartanah tersebut telah dikeluarkan dan/atau samada Pihak pemaju bersetuju untuk memberi pindah milik terus atau sebaliknya, samada atau tidak hartanah tersebut dikhaskan untuk kaum Bumiputera sahaja dan/atau hartanah kos rendah/sederhana dan samada atau tidak pembida mampu dan layak untuk membeli hartanah tersebut, sebelum membuat tawaran. Hartanah yang mana dikhaskan kepada Bumiputera sahaja, hanya Bumiputera atau kepunyaan firma atau korporat Bumiputera sahaja akan dibenarkan untuk membuat tawaran dilelongan tersebut. Bagi Bukan Warganegara Malaysia/Syarikat Asing/Penduduk Tetap, bakal Pembeli hendaklah mendapatkan kebenaran untuk membeli daripada Pihak Berkuasa berkenaan sebelum lelongan. Pihak Pembeli adalah bertanggungjawab memohon kebenaran untuk pindahmilik daripada Pihak Pemaju/Tuantanah atau pihak berkuasa berkenaan, jika bersesuaian. LPPSA tidak akan dipersalahkan dan/atau dipertanggungjawabkan di atas sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang mungkin timbul akibat daripada kebergantungan kepada maklumat yang terkandung di dalam laman web sesawang ini atau maklumat yang diberikan oleh mana-mana pekerja dan/atau ejen yang dilantik dalam apa jua keadaan dan cara sekalipun.

Free Global Counter